Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą.
Mohandas Karmachand Gandhi